Hoʻokūkū Hīmeni

Randie Kamuela Fong wrote music, lyrics, or both music and lyrics for the following Song Contest songs.

Class Score Song
2017 173
ʻĀina Kūpuna
2015 192
Kamalei A Paoa
2015 191
Hoʻi Ke Aloha I Raʻiātea
2014 177
Pua Hīnano
2013 178
Ka Leo O Waialua