Hoʻokūkū Hīmeni
 • About the Song
 • Also performed by...
 • Lyrics

  ʻEu mai e nā hoa ē
  Hō a‘e ho‘i i kahakai ē
  I laila nō ka le‘ale‘a ē
  Ka puni ho‘i a kākou ē

  Kū aku e hākilo ē
  I nā kūlana papa he‘e nalu ē
  A ‘au aku i waho ē
  I nā nalu o laila ē

  Mālama i ka papa ē
  O kāpeku ho‘i a lilo ē
  Pa‘a iho a pa‘a pono ē
  I ko wā e ‘au ai ē

  I ka nalu pūkī ē
  Ha‘aheo ho‘i kūlana ē
  Me he ‘iwa ke kīkaha ē
  Ho‘ola‘ila‘i i luna ē

  Ha‘ina mai ka puana ē
  No nā hoa le‘ale‘a ē
  Kīkaha mai me he ‘iwa ē
  A ho‘i mai i ka ‘āina ē

  Source: Song Contest 2007 program