Hoʻokūkū Hīmeni
Video image
About the Song
Also performed by...
Class Year Song
1990 Junior Men
Lyrics

ʻEu mai e nā hoa ē
Hō a‘e ho‘i i kahakai ē
I laila nō ka le‘ale‘a ē
Ka puni ho‘i a kākou ē

Kū aku e hākilo ē
I nā kūlana papa he‘e nalu ē
A ‘au aku i waho ē
I nā nalu o laila ē

Mālama i ka papa ē
O kāpeku ho‘i a lilo ē
Pa‘a iho a pa‘a pono ē
I ko wā e ‘au ai ē

I ka nalu pūkī ē
Ha‘aheo ho‘i kūlana ē
Me he ‘iwa ke kīkaha ē
Ho‘ola‘ila‘i i luna ē

Ha‘ina mai ka puana ē
No nā hoa le‘ale‘a ē
Kīkaha mai me he ‘iwa ē
A ho‘i mai i ka ‘āina ē

Source: Song Contest 2007 program

Video image