Hoʻokūkū Hīmeni
Video image
About the Song
Lyrics

Lā Hoʻolana:
Nani Kualoa
Hemolele i ka mālie
I laila wau lā ‘ike
I ka wa‘a kaulana

Hele mai lā ho‘i
Nā lāhui e ‘ike
I ka hana ho‘olana
Ka Mō‘ī o ke Kai

Pau ‘ole ko‘u ho‘ohihi
I ka wa‘a kaulua
Ka nani ho‘okahi o ka moana
E ‘ōlino nei i ke kai

E ho‘āno ‘ia ka Hōkūle‘a
Ua nui kona mau lā
Ha‘ina mai ka puana
No ka wa‘a kaulana

ʻOni Waʻa Kaulua:
Wa‘a kaulua e ō
Wa‘a kaulua ē
Hoe ana ma ke kai
Hōkūle‘a ē

Wa‘a kaulua e ō
Wa‘a kaulua ē
Holo ana ma ke kai
Hōkūle‘a ē

Wa‘a kaulua e ō
Wa‘a kaulua ē
Hoʻokele ma ke kai
Hōkūle‘a ē

Wa‘a kaulua e ō
Wa‘a kaulua ē
Hoʻi mai ma ke kai
Hōkūle‘a ē

Source: Song Contest 2015 program

Video image