Hoʻokūkū Hīmeni
 • About the Song
 • Awards
  • Louise Aʻoe McGregor Award
   Outstanding student directorship
 • Lyrics

  Holo i ke kai o Kaiholo-a-ka-i‘a
  Ka lawai‘a o Kapakapaua-a-Kāne
  Holo i ke kai ‘o Hawai‘iloa
  Holo i ke Kaiholo-a-ka-i‘a

  Holo i Kamoana-a-kai-mā‘oki‘oki-a-Kāne
  Ka ho‘okele o nā kai ‘ekolu
  Holo i ke kai ‘o Hawai‘iloa
  Holo i Kamoana-a-kai-mā‘oki‘oki-a-Kāne

  Holo i ke kai o ka Moana-kai-pōpolo
  Ka ‘imi a loa‘a o nā kai ‘ekolu
  Holo i ke kai ‘o Hawai‘iloa
  Holo i ka Moana-kai-pōpolo

  Ha‘ina ‘ia mai ka holo i ke kai
  Ka holo le‘ale‘a o nā kai ‘ekolu
  Holo i ke kai ‘o Hawai‘iloa
  Holo i ke Kaiholo-a-ka-i‘a

  Source: Song Contest 2015 program

Video image