Hoʻokūkū Hīmeni
Video image

COVID-19

An in-person Song Contest was not held in 2020 due to the COVID-19 pandemic. This song would have been performed at Song Contest, but was instead pre-recorded and premiered as part of a virtual Song Contest.

For more information, see the 2020 Song Contest website.

About the Song
Lyrics

He aloha kēia no Kalaupapa

ʻAuhea ʻoukou e nā koa ahuahu, eō
Ahuwale Kalawao me Kalaupapa
Noho papa i ka ua Koʻiawe
He awe aloha no nā kau a kau

Hū mai ke kai uliuli o Kawaluna
Ka līpoa lilo i ke kai ʻokia
Hao mai Kaʻupumoaʻula
Heahea mai ke oha o Mōkapu me ʻŌkala

Kalakala ka ʻili i ka malu hala ʻula
ʻUla ʻole i ka lihi o ka pō
Pūlamahia ka hulili o Hoʻolehua
Ua ao ka pō, e ao mālamalama

Eia nā leo aloha ʻāina o Kalaupapa
E kūpaʻa mau ana nā pali hāuliuli
I ke kuamoʻo o ia kaha
No ka poʻe i aloha i ka ʻāina

Puana ʻia ke aloha no Kalaupapa
Ka ʻāina kāhelahela i ke Koʻiawe
He awe aloha no nā kau a kau
ʻAuhea ʻoukou e nā koa aloha ʻāina, eō

Source: Song Contest 2021 program

Video image