Hoʻokūkū Hīmeni
Video image
 • COVID-19

  An in-person Song Contest was not held in 2020 due to the COVID-19 pandemic. This song would have been performed at Song Contest, but was instead pre-recorded and premiered as part of a virtual Song Contest.

  For more information, see the 2020 Song Contest website.

 • About the Song
 • Lyrics

  He aloha kēia no Kalaupapa

  ʻAuhea ʻoukou e nā koa ahuahu, eō
  Ahuwale Kalawao me Kalaupapa
  Noho papa i ka ua Koʻiawe
  He awe aloha no nā kau a kau

  Hū mai ke kai uliuli o Kawaluna
  Ka līpoa lilo i ke kai ʻokia
  Hao mai Kaʻupumoaʻula
  Heahea mai ke oha o Mōkapu me ʻŌkala

  Kalakala ka ʻili i ka malu hala ʻula
  ʻUla ʻole i ka lihi o ka pō
  Pūlamahia ka hulili o Hoʻolehua
  Ua ao ka pō, e ao mālamalama

  Eia nā leo aloha ʻāina o Kalaupapa
  E kūpaʻa mau ana nā pali hāuliuli
  I ke kuamoʻo o ia kaha
  No ka poʻe i aloha i ka ʻāina

  Puana ʻia ke aloha no Kalaupapa
  Ka ʻāina kāhelahela i ke Koʻiawe
  He awe aloha no nā kau a kau
  ʻAuhea ʻoukou e nā koa aloha ʻāina, eō

  Source: Song Contest 2021 program

Video image