Hoʻokūkū Hīmeni
Year Co-ed Men Women
Senior
Junior
Sophomore
92
Lei Lokelani
93
Lei O Hāʻena
Freshman
87
ʻEleu Mikimiki
Freshmen do not compete in men's. Freshmen do not compete in women's.